Kozmetika všade, kde sa pozriete


Už sme si zvykli používaÅ¥ rôzne kozmetické prípravky na umývanie tela, vlasov, na farbenie, styling, maľovanie. Robíme to bezmyÅ¡lienkovite a pramálo sa zaujímame o to, Äo vlastne obsahujú. Dôležité pre nás je, Äi dostatoÄne penia, voňajú, farbia alebo maľujú. Generácie žien pred nami niÄ také k dispozícii nemali a predsa nám na archívnych fotkách pripadajú minimálne rovnako príťažlivé, ako dneÅ¡né ženy.

Na kráse sa šetriť neoplatí

Samozrejme nechcem vyzývaÅ¥ k tomu, aby sme kozmetické prípravky prestali používaÅ¥, bolo by to príliÅ¡ radikálne a boli by sme hlavne sami proti sebe. Aj keÄ v poslednej dobe som zaregistrovala aj nový trend umývania vlasov bez Å¡ampónu len Äistou vodou, nezdá sa mi to príliÅ¡ vhodné. Bude úplne staÄiÅ¥, keÄ sa budeme držaÅ¥ zásady menej je viac. Na vlasy postaÄí Å¡ampón a prinajhorÅ¡om eÅ¡te tužidlo, lak na ne je už potom zbytoÄný. Pri maľovaní Äasto staÄí Å¡pirála a rúž. Alebo ÄalÅ¡ou možnosÅ¥ou je zameraÅ¥ sa len na kvalitnú vyskúšanú kozmetiku, akou je napríklad kallos, nekupovaÅ¥ veľa prípravkov za nízku cenu. VaÅ¡a pokožka, vlasy, aj nechty vám budú vÄaÄné.