Populární věda


Vím, že nÄ›kteří lidé mají opravdu silnou touhu po různém vÄ›dÄ›ní. Mnoho lidí chce vÄ›dÄ›t vÅ¡echno. NaÅ¡tÄ›stí jsou tady ale různé Äasopisy a také knihy nebo internetové odkazy, kdy se lidé mohou také dozvÄ›dÄ›t opravdu více informací o tom, co potÅ™ebují vÄ›dÄ›t a nebo co je zrovna zajímá. Věřte mi nebo ne, ale i já jsem dříve byla taková, že mi spíše bylo úplnÄ› vÅ¡echno jedno. Bylo mi úplnÄ› jedno a nezajímalo mÄ›, jaký je svÄ›t a nebo jaký svÄ›t bude za pár let.

Co vy a věda?

V dneÅ¡ní dobÄ› mÄ› to ale opravdu hodnÄ› zajímá, protože se zajímám, jak svÄ›t dopadne, tÅ™eba když bude starší o tÅ™icet let. Myslíte si, že už bude úplnÄ› vÅ¡echno na obnovitelnou elektÅ™inu? Myslím si, že vÄ›da se o tohle snaží a chtÄ›la by, aby vÅ¡echny zdroje byly obnovitelné. Také kolikrát pÅ™emýšlím nad tím, jestli tÅ™eba budou už i auta, která budou lítat. No myslím si, že tÅ™icet let je jeÅ¡tÄ› málo, aby byla auta, které létají, ale podle mého názoru tÅ™eba za padesát let už budou různé prototypy toho, jak by to vypadalo, kdyby auta létala. Nebo také mÄ› zajímají hlavnÄ› fakta, jak by to tÅ™eba bylo, kdyby tÅ™eba automobily mÄ›ly vlastního Å™idiÄe a vy byste vlastnÄ› nemuseli vůbec řídit.

Věda mě baví.

To je také vÄ›da, ale také si myslím, že je to opravdu hodnÄ› do budoucna, myslím si, že takové auto by tÅ™eba stálo pÄ›t milionů korun, kdyby tÅ™eba mÄ›lo auto v sobÄ› zabudovaného Å™idiÄe a vy byste si jenom sedli a Å™ekli byste, kam byste chtÄ›li jet. Takže jsem si Å™ekla, že opravdu nejlepší by bylo, kdyby tÅ™eba lidé se také spojili a chtÄ›li by nÄ›co spoleÄnÄ› vytvoÅ™it. VždyÅ¥ o tom jsou také krásy života a vÄ›da by byla zase o nÄ›co blíže k tomu, aby si lidé dÄ›lali to, co je zajímá a co je baví. Věřte mi, že vÄ›da není jenom složitá a není to nuda. Když se o nÄ›co budete zajímat, tak budete vÄ›dÄ›t, že je to také zábava. Navíc, vy nemáte vůbec žádnou touhu po vÄ›dÄ›ní?