Proč se počet automobilů na našich silnicích stále zvyšuje


VÅ¡ichni víme, že poÄet aut na naÅ¡ich silnicích není konstantní. Tato Äísla vÅ¡ak jdou od vynálezu automobilu v podstatÄ› neustále nahoru. To samozÅ™ejmÄ› není ideální ani pro lidi, ani pro životní prostÅ™edí. V nÄ›kterých zemích jsou pak dokonce cesty stavÄ›ny právÄ› s ohledem na auta, nikoliv na chodce.

 

AÄkoliv se vÅ¡ak automobilový průmysl neustále mÄ›ní a inovuje, kdy příkladem může být i pÅ™echod k elektromobilnÄ›, který dnes nastává, trend prudkého zvyÅ¡ování množství vozidel na silnicích to nijak neovlivňuje. A existuje pro to Å™ada důvodů.

 

zhoršené podmínky na silnici

 

Tím hlavním je stále větší dostupnost osobních automobilů. Zatímco ještě před padesáti lety si jej, alespoň v naší republice, mohl dovolit jen málokdo, dnes si jej může dovolit mnohem více lidí, zvláště pak ojetá vozidla. Proto také stoupá i jejich prodej.

 

S tím je spojen i růst populace, kdy se i množství lidí na naší planetě neustále zvyšuje. A pokud každý z nich bude chtít své auto, je jasné, že i těch bude mnohem více. Tyto dva faktory pak způsobují, že se množství registrovaných pojízdných osobních aut zvyšuje geometrickou řadou, a to nejen u nás, nýbrž i celosvětově.

 

moment autonehody

 

ProÄ si ale lidé auta vlastnÄ› kupují? Protože znaÄnÄ› zjednoduÅ¡ují život. Není potÅ™eba se spoléhat na veÅ™ejnou hromadnou dopravu, která v mnoha zemích navíc není zrovna na nejlepší úrovni. Navíc mnoho zamÄ›stnavatelů požaduje, aby zamÄ›stnanec mÄ›l buÄ vlastní vůz, nebo alespoň Å™idiÄský průkaz.

 

Je tedy jasné, že z tÄ›chto důvodů se souÄasná situace bude jen zhorÅ¡ovat. Jedinou možností, jak proti tomu bojovat, je zvýšit ceny pohonných hmot i automobilů samotných a snížit cenu lístků veÅ™ejných dopravců, stejnÄ› jako zlepÅ¡it jejich dostupnost.

 

To je vÅ¡ak nÄ›co, k Äemu není ochotná v podstatÄ› žádná vláda. Narazila by totiž nejen na silný odpor obÄanů, znamenalo by to také znaÄné investice, na které v souÄasné dobÄ› zkrátka nejsou peníze. Nezdá se tedy, že by se to v dohledné dobÄ› zlepÅ¡ilo.