Technologie hýbe světem


Já si myslím, že bez informaÄní technologie bychom byli úplnÄ› nÄ›kde jinde. Podle mého názoru bychom byli nÄ›kde úplnÄ› v níž, protože informaÄní technologie je tady opravdu už hodnÄ› dlouho a pÅ™edpokládám, že lidé se jí jenom tak nezbaví. Například já si už absolutnÄ› nedokáži pÅ™edstavit, co bych dÄ›lala, kdyby neexistovala informaÄní technologie. Já bych byla úplnÄ› ztracená, protože moje vzdÄ›lání a také poÄítaÄové kurzy jsou právÄ› online. A také nevím, jak bych jinak dÄ›lala informaÄní technologii online, kdybych nemÄ›la u sebe poÄítaÄ, takže mnoho lidí stále mi dokola opakuje, že jsem prý na poÄítaÄi hodnÄ› závislá, jenomže tohle není vůbec žádná pravda.

Technologie umí zázraky.

Když se ÄlovÄ›k vÄ›nuje nÄ›jaké práci anebo brigádÄ› nebo studiu, které je online, tak je potom logické, že ÄlovÄ›k bude trávit co nejvíce Äasu na poÄítaÄi. A já mám právÄ› výuku online pÅ™es poÄítaÄ. A potom mám také jeÅ¡tÄ› brigádu pÅ™es poÄítaÄ, takže je logické, že tam budu alespoň tÅ™eba deset hodin dennÄ›. MnÄ› to vůbec nevadí. Já jsem na to už zvyklá. A kdyby mi to vadilo, tak logicky neberu žádné kurzy online a brigádu online, ale radÄ›ji bych chodila tÅ™eba osobnÄ› nÄ›kam fyzicky do práce anebo do nÄ›jakých kurzů.

Technologie nám pomůže.

Také jeÅ¡tÄ› chodím na anglické kurzy, ale to tam chodím osobnÄ›. Protože tam různÄ› konverzují s ostatními studenty a také s uÄiteli. Také potom ale mám jednu skupinku na internetu, kde právÄ› s lidmi z kurzu hovoříme také anglicky nebo se tam dáváme různé texty. Tady jde vidÄ›t, že informaÄní technologie opravdu může lidem pomoct, když je bude vzdÄ›lávat a také když jim dovolí se více uÄit anebo také mít více kontaktů. Pokud tÅ™eba rodina žije daleko od sebe, tak je potom výhodné, když tÅ™eba mají různé poÄítaÄové programy. Kde si lidé mohou povídat z oÄí do oÄí. Je jedno, že to není fyzicky, ale klidnÄ› i pÅ™es poÄítaÄ tohle lidem pomůže.