Věda je všude


Zajímáte se také o vÄ›du? VÄ›da nám toho mnohé dala. Já si myslím, že kdyby lidé se také více vÄ›novali vÄ›dÄ›, že by také více pochopili náš svÄ›t, a to nejenom svÄ›t, ale také různé kultury anebo různé odvÄ›tví, tÅ™eba lékaÅ™ství nebo astronomii anebo také astrologii. Já jsem vždycky chtÄ›la být ale uÄitelka tÄ›locviku. Nevím jak vy, ale mÄ› tÄ›locvik právÄ› bavil. Pokaždé, když se nÄ›komu Å™ekla, že mÄ› tÄ›locvik ve Å¡kole baví, tak se mi každý smál. SamozÅ™ejmÄ›, že vÅ¡ichni ale mÄ›li rádi pohyb, jenomže je nebavilo dÄ›lat právÄ› takové ty cviÄící úkony, kde jsme tÅ™eba dÄ›lali na základní Å¡kole. Stále si jeÅ¡tÄ› dokáži vybavit, jak jsme mÄ›li právÄ› v tÄ›locviÄnÄ› na základní Å¡kole takovou vysokou koženou kozu a tvrdé kožené matrace, na kterých jsme dÄ›lali kotouly.

Věda lidstvo uchvacuje už mnoho let.

Byly to takové žínÄ›nky. Ale potom mi moje maminka říkala, že dÄ›lat tÄ›locvikářku není žádná vÄ›da. A já jsem se stále chtÄ›la uÄit. A protože jsem byla na uÄení opravdu hodnÄ› Å¡ikovná a byla jsem asi po dÄ›deÄkovi, který je vÄ›dec a je chirurg, tak jsem si Å™ekla, že toho můžu toho využít. Tak jsem vystudovala nakonec dvě vysoké Å¡koly, jednu vÄ›deckou fakultu a druhou mám psychologii. Musím uznat, že práce mÄ› opravdu hodnÄ› baví. A jsem ráda, že jsem do tohohle Å¡la, že jsem vystudovala dvě vysoké Å¡koly.

Věda se zlepšuje každým dnem.

SamozÅ™ejmÄ›, že by mÄ› stále jeÅ¡tÄ› lákala dÄ›lat práci tÄ›locvikářky, ale říkala jsem si, že tÅ™eba si může udÄ›lat jenom nÄ›jaké doporuÄení anebo tÅ™eba nÄ›jaký kurz a podobnÄ›. TeÄ už mám dvě vysoké Å¡koly, tak si myslím, že klidnÄ› tÄ›locvikářka bych být mohla, jenomže vÄ›da mÄ› stále táhla víc. Táhla mÄ› více a více a možná to mám také po svém dÄ›deÄkovi, jak jsem zmínila. DÄ›deÄek je vÄ›dec a dÄ›deÄek vždycky říkal, že kdo se zajímá o vÄ›du, tak bude znát za chvilku skoro celý svÄ›t, protože když to tak vezmete, tak vÄ›da je skoro úplnÄ› vÅ¡ude, kam se podíváte. Tam vÅ¡ude je vÄ›da anebo nÄ›co vÄ›deckého.